Kontakt

Wydawca

GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL Sp. z o.o.
WYDAWNICTWO WILGA
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa

tel.+48 22 826 08 82
tel.+48 22 828 98 08
faks +48 22 380 18 01

e-mail: bok@gwfoksal.pl
zamówienia: www.gwfoksal.pl
reklamacje: reklamacje@gwfoksal.pl

Dział Promocji i PR

Katarzyna Frączkowska
Specjalista ds. literatury dla dzieci
KatarzynaFrączkowska@gwfoksal.com.pl

Autorka

Agnieszka Mielech
agnieszkamielech@op.pl

Spotkania autorskie i management

Justyna Płocica
plocicajustyna@gmail.com