Kontakt

Wydawca

GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa

tel.+48 22 826 08 82
tel.+48 22 828 98 08
faks +48 22 380 18 01

e-mail: biuro@gwfoksal.pl
zamówienia: zamowienia@gwfoksal.pl
reklamacje: reklamacje@gwfoksal.pl

Dział Promocji i PR

Iwona Cel | Specjalista ds. literatury dla dzieci i gier
iwona.cel@gwfoksal.pl

Autorka

Agnieszka Mielech
agnieszkamielech@op.pl